Medewerker Douane scan en detectie (Brexit)

Baan gegevens

 • Bedrijf: Belastingdienst
 • Plaats: Ritthem
 • Plaatsingsdatum: 08-03-2019
 • Werkniveau: MBO
 • Werkervaring: 1 - 3 jaar ervaring
 • Dienstverband: Vast contract


Algemene omschrijving

Functieomschrijving
"'De wereld van namaak’ is ontzettend boeiend en er zitten vaak grote criminelen achter. Wereldwijd gaat het om vele containers vol en ik wil die goederen onderscheppen." Rob, medewerker scan en detectie bij de Douane.

De Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie, waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. En dit gaat dus verder dan de grenzen van Nederland: het werkterrein is internationaal georiënteerd. In jouw rol van medewerker Douane scan en detectie draag je bij aan de veiligheid van de bv Nederland. Je heft en int belastinggelden en je zorgt ervoor dat goederen de grens kunnen passeren. Je analyseert scanbeelden van vracht. Dat kan luchtvracht zijn, of vracht in zeecontainers of vrachtauto’s. Je maakt hiervoor gebruik van de modernste middelen. Van grote vaste containerscans tot en met kleine handheld scanapparatuur: allemaal middelen om een goede indicatie te krijgen of een bepaalde zending wel of niet een nader onderzoek vraagt.

Als medewerker scan en detectie beoordeel en behandel je ook alarmen van nucleaire detectie. Én je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van luchtvracht en het ondersteunen van de logistiek in de loods. Ook kan het voorkomen dat je andere handhavingsdiensten in het land ondersteunt. Je hebt dan ook een heel goede lichamelijke conditie en je presteert goed op de shuttle run. Ook wil je veel tijd en energie steken in een pittige opleiding.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Rob?

Gestelde eisen

•  Je bent in het bezit van een vmbo tl- óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch- administratieve richting. Dit diploma stuur je als bijlage mee met jouw sollicitatie.
• Je beschikt over een uitstekende lichamelijke en mentale conditie. Je wordt hierop getest door een bewegings- en fitheidsonderzoek.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.
• Je bent bereid om buiten kantooruren én in een rooster van onregelmatige diensten (24/7) te werken.
• Het is een pre als je bent aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of AOA).
• Het is een pre als je de opleiding stralingsdeskundige 5a hebt gevolgd.
• In jouw motivatiebrief omschrijf je duidelijk en in correct Nederlands waarom je solliciteert naar deze functie en voor welk kantoor je wilt werken (zie ‘Bijzonderheden’).

Jouw competenties?
• flexibiliteit
• samenwerken
• resultaatgerichtheid
• initiatief
• stressbestendigheid

Herken jij jezelf ook hierin?
Je staat stevig in je schoenen en je wordt niet snel omver geblazen. Je bent flexibel, stressbestendig en je blijft in álle gevallen vriendelijk. Als je bij ons komt werken, is het belangrijk dat je integer bent en dat laat je zien in alles wat je wel of niet doet. Kortom: je bent een plezierig collega.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau Schaal 4, schaal 5, schaal 6, schaal 7
Salarisomschrijving De werkzaamheden van deze functie vallen in de salarislijn Groepsfunctie C. Groepsfunctie C omvat 3 schalen, de schalen 5 tot en met 7 van het BBRA ’84. Het salaris bedraagt maximaal € 3.013 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, exclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Per 1 juli 2019 stijgt het salaris met 2% ten gevolge van de loonsverhoging CAO rijksambtenaren. Bij aanwijzing in een groepsfunctie worden kandidaten ingeschaald in de naast lagere salarisschaal (schaal 4, trede 0 tot en met 3). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of vanwege arbeidsmarktoverwegingen kan, bij uitzondering, inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en ervaring dit rechtvaardigt direct in de bij de functie behorende salarislijn in te schalen. Definitieve benoeming in de groepsfunctie C en inschaling in de daarbij behorende salarislijn is afhankelijk van het succesvol afronden van de gehele opleiding en het functioneren in de praktijk. Als je niet voldoet aan deze eis geldt voor medewerkers in tijdelijke dienst dat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd. Medewerkers in deze functie kunnen - afhankelijk van het proces waarin ze worden geplaatst - in aanmerking komen voor een toelage wegens overwerk, wisselende werktijden en daarmee samenhangende inconveniënten.
Maandsalaris Min €1873 - €3013 (bruto)
Contractduur -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

De organisatie -
Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

De afdeling - Directie Douane (Brexit)
De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Bijzonderheden

Solliciteren
De Belastingdienst is op zoek naar de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het goed om onderstaande informatie heel zorgvuldig door te lezen.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de 'Solliciteer' button reageert en jouw cv, motivatiebrief, een scan van jouw originele diploma (een uittreksel voldoet niet) en cijferlijst zijn bijgesloten.

Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand en een scan van jouw originele diploma. En als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van die beschikking mee.

Vermeld bovenaan in je brief en sollicitatieformulier duidelijk naar welk kantoor jouw voorkeur uitgaat en of je nog een tweede of derde voorkeur hebt:

 • Kantoor Schiphol Cargo
 • Kantoor Rotterdam Haven
 • Kantoor Breda, locatie Vlissingen

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) en richting als op de werkervaringseisen. Vermeld daarom heel duidelijk in je cv welke opleiding je hebt gevolgd en op welk niveau én of je die opleiding hebt afgerond met een diploma. Overgekwalificeerde sollicitanten worden niet als eerste in aanmerking genomen voor deze functie.

Je komt in aanmerking voor deze functie indien je in het bezit bent van een vmbo tl-diploma óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch- administratieve richting. Ook wanneer je beschikt over een mavo diploma kom je in aanmerking voor deze vacature. De originele diploma`s (dus geen kopieën of uittreksel) moet je tonen voorafgaand aan het gesprek, anders kan het gesprek geen doorgang vinden.

De Belastingdienst streeft bovendien naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten bepaalt dat streven welke kandidaat wordt geselecteerd. Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen, tenzij zij toestemming hebben van hun (plv.) directeur.

Participatiewet
Douane Nederland zet zich in om medewerkers met een arbeidsbeperking in te laten stromen. Kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister en een arbeidsbeperking hebben, worden uitgenodigd om te reageren en de verklaring van inschrijving in het doelgroepenregister bij te voegen.

Selectieprocedure
 • Eerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat van de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt medio maart tot begin april beoordeeld of jouw cv, motivatiebrief en diploma voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Zo ja, dan vindt medio april de voorselectietest plaats, deze kan thuis en op eigen gelegenheid worden gemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn.
 • Steekproefsgewijs wordt 25% van de kandidaten die de voorselectietest hebben gemaakt, opgeroepen om een controletest op locatie in Utrecht te maken. De controletest vindt begin mei plaats.
 • Vanaf begin mei tot medio mei vindt het bewegings- en fitheidsonderzoek plaats.
 • Medio mei tot begin juni zijn de selectiegesprekken gepland. Voorafgaand aan dit gesprek moet je het voor de functie relevante en originele diploma én bijbehorende cijferlijst kunnen overleggen. Na inzage hiervan kan het gesprek plaatsvinden.
 • Medio juni vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
 • De startdatum voor deze functie is 1 september 2019.

Selectiecriteria
Een (online) voorselectietest kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Alle kandidaten dienen met voldoende resultaat het bewegings- en fitheidsonderzoek af te ronden. En specifiek voor deze functie geldt ook een medische keuring waarvan een (simulatie) test onderdeel kan uitmaken. Het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van de procedure. Voor kandidaten vanuit de Belastingdienst geldt dat relevante informatie kan worden opgevraagd bij de huidige leidinggevende.

Opleiding(en)
Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden.

Uniform
Douane Nederland is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat – zo nodig – het dragen van een uniform verplicht is. In het geval van een vuurwapendragende functie ben je uitgerust met een wapenstok, handboeien, vuurwapen en pepperspray.

Reistijd
Het is voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie van belang dat je op tijd op de locatie kunt zijn waar het team is gevestigd. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die van deur tot deur binnen maximaal 60 minuten op de werklocatie kunnen zijn. Houd hierbij rekening, dat dit ook geldt wanneer je een vroege of late dienst hebt. Indien je bereid bent te verhuizen, geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatiebrief.

Flexibiliteit en mobiliteit
De Belastingdienst/Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van medewerkers dat zij flexibel inzetbaar zijn, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort. Ook vinden we mobiliteit belangrijk. Als je 5 tot 7 jaar in een functie werkzaam bent, gaan we daarom met je in overleg over een functiewisseling en/of geografische verplaatsing om het vakmanschap en de inzetbaarheid van de individuele medewerker (en daarmee van de organisatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de risico's op het gebied van integriteit zo klein mogelijk.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane Nederland kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.werken.belastingdienst.nl/fitvoorbrexit. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren

32 t/m 36 uur

Salaris

Min €1873 - €3013 (bruto)

Informatie over Belastingdienst

Belastingdienst
Deel deze vacature:
Stuur mij een e-mail bij een soortgelijke baan

Ontvang direct een e-mail wanneer er een soortgelijke baan geplaatst wordt op AmsterdamVacatureBank.nl.

Laatste 5 soortgelijke banen in Amsterdam Hieronder vindt u de laatste 5 soortgelijke banen in Amsterdam.
 • Duty manager gezocht voor een bekend beveiligingsbedrijf in Schiphol

  Toegevoegd op 08-03-2019 door YoungCapital

  Wat ga je doen? Jij bent een echte ondernemer en vindt het uitdagend om met van alles en nog wat bezig te zijn. Je bent verantwoordelijk voor ongeveer 12 teamleiders en die zijn uiteindelijk weer verantwoordelijk voor ongeveer 100 man bij elkaar! Awesome!! Aangezien er veel verantwoordelijkheid bij jou ligt is het belangrijk dat je hier goed mee om weet te gaan, jij ziet precies wanneer een medewerker niet op zijn plek zit, of wanneer ze achter lopen op de doelstellingen...

  YoungCapital
 • Medewerker aangiftebehandeling Douane (Brexit)

  Toegevoegd op 08-03-2019 door Belastingdienst

   Functieomschrijving "Ik draag bij aan een veilig leefklimaat door te zorgen dat er geen ongewenste goederen de EU worden binnengebracht. Zo heb ik onlangs nog de invoer van een dinosaurus voor een museum mogen beoordelen." Astrid, medewerker aangiftebehandeling bij de Douane. De Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie, waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. En dit gaat dus verder dan aan de grenzen van Nederland: het...

  VONQ BV
 • Medewerker Douane fysiek toezicht (Brexit)

  Toegevoegd op 07-03-2019 door Belastingdienst

  Functieomschrijving "Ik weet nooit wat ik ga aantreffen tijdens een controle: dat kan werkelijk van alles zijn. Van bedreigde dier- en plantsoorten tot verdovende middelen. En van nagemaakte kleding tot wapens. En die goederen dan op de juiste wijze 'behandelen'. Dat voelt goed!” Stephen, medewerker fysiek toezicht bij de Douane. De Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie, waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. En dit gaat...

  VONQ BV
 • Parttime handhaver gezocht in Haarlem

  Toegevoegd op 27-02-2019 door YoungCapital

  Wat ga je doen? Als parttime BOA zorg jij dat Haarlem de veilige stad blijft die het nu is. Door jouw BOA-certificiering (domein 1) heb je al de nodige ervaring opgedaan. Het leuke aan deze functie is dat je niet zomaar een BOA bent, maar een BOA op het water! Op het prachtige Spaarne stromen de toeristen komende tijd weer binnen. Bloemencorso, Koningsdag; een drukte van jewelste! Aan jou de taak om de veiligheid en leefbaarheid scherp in de gaten te houden. Je blijft natuurlijk wel...

  YoungCapital
 • Ga parttime aan de slag als casinomedewerker in de buurt van Amsterdam

  Toegevoegd op 07-03-2019 door YoungCapital

  Wat ga je doen? Een bekend casino is op zoek naar een spontane en service gerichte medewerker. In het casino is geen dag hetzelfde doordat je elke keer verschillende mensen ontmoet. Je staat dan ook sterk in je schoenen en vindt het leuk om in gesprek te gaan met de spelers.  Als casinomedewerker ben jij het visitekaartje van het bedrijf. Je laat de klant zich thuis voelen en je geeft een warm welkom. Dit doe jij door interesse te tonen in de gasten.  Doordat jij makkelijk...

  YoungCapital

AmsterdamVacatureBank.nl - Nieuwe vacatures en CV's in Amsterdam

Interesse in een nieuwe baan of nieuwe collega's in de regio Amsterdam? Op de AmsterdamVacatureBank.nl kunt u werk zoeken, solliciteren op een vacature en uw CV plaatsen. De start voor ander werk en een nieuwe toekomst begint hier.

AmsterdamVacatureBank.nl is onderdeel van:

Stadvacaturebank